HgCapital LLP – StepStone Solutions AS / StepStone ASA AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programvareløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

HgCapital LLP (org. nr. OC301825 UK) erverver 100 % av aksjene i StepStone Solutions AS (org. nr. 881922142) og StepStone ASA AG (org. nr. CH-251.3.001.563-1. Sveits)