Herkules Private Equity III (LP-I) / Herkules (LP-II) / Herkules (GP-1) / Herkules (GP-II)- Elis AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programvareutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Herkules Private Equity III (LP-I), Herkules (LP-II), Herkules (GP-1) og Herkules (GP-II)( Org. nr. 1053 og 1054) erverver 100 % av aksjene i Elis AS (org. nr. 964825726)