Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à.r.l., SICAR – Karl Johans gate 14 / Kirkegata 23 og 25

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à.r.l., SICAR (Luxemburg), oppkjøp av eiendommene Karl Johans gate 14 og Kirkegata 23 og 25