ICA Norge AS – ICA Nær Oppsalstubben ( Åsatun & Braathen AS )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i ICA Nær Oppsalstubben ( Åsatun & Braathen AS, org. nr. 987314133)