Ambra Holding AS – Ambra Bygg AS / Torggata Eiendom Revetal AS / Ambra Dagligvare AS / Sunkost Invest AS / Alfr. Andersen Eiendom AS / Norges Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ambra Holding AS (under stiftelse) kjøper Ambra Bygg AS (org. nr. 983718914), Torggata Eiendom Revetal AS (org. nr. 988875228), Ambra Dagligvare AS (org. nr. 959522421), Sunkost Invest AS (org. nr. 988695289), Alfr. Andersen Eiendom AS (org. nr. 990679231) og Norges Eiendom AS (org. nr. 991766901)