BUO Invest AS / Jotunfjell Partners AS – Ultimo Outdoor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varer for tur- og friluftsegmentet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BUO Invest AS (org. nr. 994701681) og Jotunfjell Partners AS (org. nr. 937007396) erverver felles kontroll i Ultimo Outdoor AS (org. nr. 993843954)