NorgesGruppen ASA – Kiwi Eiendom AS / Kiwi Eiendom VT AS / Haugesund Næringsselskap AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift og utleie av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesGruppen ASA (org. nr. 819731322) erverver varig kontroll i Kiwi Eiendom AS (org. nr. 979495927), Kiwi Eiendom VT AS (org. nr. 980893464) og Haugesund Næringsselskap AS (org. nr. 976951573)