BDO AS – øvrige BDO aksjeselskaper som driver med revisjons- og rådgivningsvirksomhet i Norge

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjons- og rådgivningsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BDO AS (org.nr. 993606650) samler alle BDO aksjeselskaper som driver revisjons- og rådgivningsvirksomhet i Norge