Lyckeby Culinar AB / Hoff Norske Potetindustrier SA – felles foretak

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringsmidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lyckeby Culinar AB (org. nr.SE 556192587501) og Hoff Norske Potetindustrier SA (org. nr. 940379016) oppretter et felles foretak