Hesnes Holding AS / Entranor AS – Norwegian Oil Trading AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Handel i bunkerolje. Analyse av oljemarked

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.01.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hesnes Holding AS (org.nr. 985596492), oppkjøp av aksjer i Norwegian Oil Trading AS (org.nr. 976320344). Etter erver av aksjene eier Hesnes Holding AS 68% og Entrenor AS (org.nr. 985625573) 32% av aksjene