Scandinavian Shipping Group AS / Björk.Eklund Group AB – 8 selskaper fra Norwegian Transport Network Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transportformidling-, spedisjon- og terminalvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Scandinavian Shipping Group AS (org. nr. 994835661) og Björk.Eklund Group AB (org. nr. 556595-3469, Sverige) erverver 100 % av aksjene i følgende 8 selskaper fra Norwegian Transport Network Holding AS