Bunker Oil AS – AS Norske Shell (leveringskontrakter til 14 forhandlere)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Marine dieselprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.01.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bunker Oil AS (org.nr. 920983162) overtar leveringskontrakter til 14 forhandlere av AS Norske Shell