Bankenes Betalingssentral AS – Deltakerne i Alliansesamarbeidet Sparebank 1 DAs kundeavtaler for betalingsterminaler levert av BBS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betalingsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.01.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bankenes Betalingssentral AS (org. nr. 990224978) overtar kundeavtalene for betalingsterminaler fra Deltakerne i Alliansesamarbeidet Sparebank 1 DAs kundeavtaler for betalingsterminaler levert av BBS AS (org. nr. 986401598)