Norsk Gjenvinning Norge AS – Avfallshandel AS / Hurum Energigjenvinning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallshåndteringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Gjenvinning Norge AS (org.nr. 937280151) erverver Avfallshandel AS (org.nr. 979373287) og Hurum Energigjenvinning AS (org.nr. 988660167)