Vibo AS / Møbelhuset Invest AS – Bohus Fredrikstad AS / Bohus Design 6000 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Møbelhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vibo AS (org. nr. 937886349) og Møbelhuset Invest AS (org. nr. 986657665) erverver 100 % av aksjene i Bohus Fredrikstad AS (org. nr. 971579471) og Bohus Design 6000 AS (org. nr. 982530741)