Fredriksborg AS – Fredriksten Eiendomsutvikling AS / Scala Retail Property AS / Scala Partners AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fredriksborg AS (org. nr. 963134460) kjøper aksjer i Fredriksten Eiendomsutvikling AS (org. nr. 97444364), Scala Retail Property AS (org. nr. 995513706) og Scala Partners AS (org. nr. 995516063)