Remus AS / Skeidar Holding AS – Nye Idé Holding AS / Living AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Møbel- og interiørhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Skeidar Holding AS (org. nr. 915920020) erverver alle aksjene i Living AS (org. nr. 837918162)