Voith Industrial Services AS – Mongstad Elektro Industri & Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroleverandør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Voith Industrial Services AS (org. nr. 997578597) erverver 100 % av aksjene i Mongstad Elektro Industri & Energi AS (org. nr. 982339545)