Noricom Tolke- og translatørtjeneste – Noricom Nord

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tolkeformidling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Noricom Tolke- og translatørtjeneste (org. nr. 975332446) kjøper Noricom Nord (org. nr. 986947523)