SalmoNor Settefisk AS – Marine Harvest Norway AS’ avdeling for settefiskproduksjon i Naustbukta

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SalmoNor Settefisk AS (under stiftelse) kjøper Marine Harvest Norway AS’ (org. nr. 959352887) avdeling for settefiskproduksjon i Naustbukta