Angen Invest AS / 3C Holding AS – T Angen Kåpesenteret / Xenit AS / GW Norge AS / Chantal AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Klær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Angen Invest AS (org. nr. 958154658) og 3C Holding AS (org. nr. 988731269) fusjonerer med T Angen Kåpesenteret (org. nr. 919430613), Xenit AS (org. nr. 877165302), GW Norge AS (org. nr. 988236918) og Chantal AS (org. nr. 989834673)