Telecom Holding AS – Opplysningen 1881 AS / Digitale Medier 1881 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Opplysningstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Telecom Holding AS (org. nr. 989748855) erverver enekontroll i Opplysningen 1881 AS (org. nr. 995955326) og Digitale Medier 1881 AS (org. nr. 995955334)