Maja Teknobygg AS – Grunnarbeid AS / Grunnarbeid Maskin og Utstyr AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hoved- og totalentreprise innenfor bygg og anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Maja Teknobygg AS (org. nr. 990628130) erverver 100 % av aksjene i Grunnarbeid AS (org. nr. 938515948) og Grunnarbeid Maskin og Utstyr AS (org. nr. 981531930)