Osland Settefisk AS / Osland Havbruk AS – Marine Harvest Norway AS avdeling for settefiskproduksjon på Sørebø

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Osland Settefisk AS (under stiftelse) og Osland Havbruk AS (org. nr. 920002218) kjøper avdeling for settefiskproduksjon på Sørebø av Marine Harvest Norway AS (org. nr. 972244996)