Mountain Resort Trysil AS – Trysil Fageråsen Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hotelleiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.10.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mountain Resort Trysil AS (org. nr. 996284115) får overført aksjene i Trysil Fageråsen Eiendom AS (org. nr. 991201300)