Midvest I AS / Fanøyskjæret Holding AS – Namsos Dykkerselskap AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Maritim entreprenør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Midvest I AS (org. nr. 991773754) og Fanøyskjæret Holding AS (org. nr. 989283928) erverver felles kontroll i Namsos Dykkerselskap AS (org. nr. 960532872)