Södra Timber AB – Romerike Trelast AS / Romerike Trelast Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av trelast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Södra Timber AB (org. nr. 556004-5998, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Romerike Trelast AS (org. nr. 987827106) og Romerike Trelast Eiendom AS (org. nr. 929138953)