Oslo Bolig og Sparelag ( OBOS ) – Hamar og Omegn Boligbyggelag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Bolig og Sparelag ( OBOS ) (org. nr. 937052766) fusjonerer med Hamar og Omegn Boligbyggelag (org. nr. 947346156)