Oslo Vei AS – BINOR AS / TT-Teknikk AS / Høytrykkskjempen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rørfornying, rørinspeksjon, høytrykkspyling, gravetjenester og miljøsanering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Vei AS (org.nr. 983232906) kjøper TT-Teknikk AS (org.nr. 940484871) og Høytrykkskjempen AS (org.nr. 811767832) gjennom eierselskapet BINOR AS (org.nr. 987659505)