ThyssenKrupp AG – ThyssenKrupp GfT Bautechnik GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Løsninger innenfor skipsteknikk og byggeteknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ThyssenKrupp AG (Essen, Tyskland) erverver aksjer i ThyssenKrupp GfT Bautechnik GmbH (Essen, Tyskland)