BIS Production Partner AS – Oras Oppland AS (Industriavdelingen)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Service og vedlikehold innenfor rørleggertjenester, blikkenslagertjenester samt mekaniske arbeider og sveisetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.08.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BIS Production Partner AS (org. nr. 988996564) kjøper Oras Oppland AS (Industriavdelingen) (org. nr. 933281752)