Forma Euro 201 AB – Gunnebo Perimeter Protection AS / Gunnebo Perim. Protect. AB / Gunnebo Perim. Protect. OY / Gunnebo Perim. Protect. A/S / Gunnebo Perim. Protect. GmbH / Eurofence SAS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hjemmehjelpstjenester, dekksalg, reperasjon av betongbaserte innretninger, iskremmaskiner, tannhygiene, konservert fisk og skole

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Forma Euro 201 AB (org. nr. 556759-3032, Sverige) (endrer navn til Perimeter Protection Group AB) erverver alle aksjene i Gunnebo Perimeter Protection AS (org. nr. 996834751), Gunnebo Perim. Protect. AB (org. nr. 556854-2723, Sverige), Gunnebo Perim. Protect. OY (org. nr. 01245237, Finland), Gunnebo Perim. Protect. A/S (org. nr. 33760807, Danmark), Gunnebo Perim. Protect. GmbH (org. nr. HRB 4360, Tyskland) og Eurofence SAS (org. nr. 517280160)