Mansvell Enterprises Ltd. – Cimber Sterling Group A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Flyselskaper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mansvell Enterprises Ltd. (org. nr. 257263, Cyprus) kjøper aksjemajoriteten i Cimber Sterling Group A/S (org. nr. 56369716, Danmark)