SEB Kort AB, Oslofilialen NUF – Statoil Norge AS, dets portefjølje av B2C kredittkort

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betalingskort

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SEB Kort AB, Oslofilialen NUF (org. nr. 982793386) kjøper Statoil Norge AS, dets portefjølje av B2C kredittkort (org. nr. 914766451)