ICA Norge AS – ICA Supermarked Birkelunden (Gill Dagligvare AS )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i ICA Supermarked Birkelunden fra Gill Dagligvare AS (org. nr. 985865558)