Norgesbakeriene Holding AS / Ika AS / Jpac AS / Klundby AS – W. Kjelstad Konditori og Bakeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Baker- og konditorvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgesbakeriene Holding AS (org.nr. 996860760) og Ika AS (org.989127411), Jpac AS (org.nr. 989127306) og Klundby AS (org.nr. 929105419) erverver felles kontroll i W. Kjelstad Konditori og Bakeri AS (org.nr. 939459391)