Oslo Pensjonsforsikring AS – Haraldrud Eiendom Hjemmel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Pensjonsforsikring AS (org.nr. 982759412) erverver samtlige aksjer i Haraldrud Eiendom Hjemmel AS (org.nr. 988118915, under navneendring til Haraldrud Eiendom AS)