Storebrand Eiendomsfond Norge KS – Grev Wedels Plass 9 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Eiendomsfond Norge KS (org. nr. 996210235) erverver 100 % av aksjene i Grev Wedels Plass 9 AS (org. nr. 993511080)