Søylen Eiendom AS / Schage Eiendom AS – Storebrand Kjøpesenter Holding AS / Storebrand Kjøpesenter Steen & Strøm AS / Storebrand Karl Johans gate 16 AS / Steen & Strøm Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Søylen Eiendom AS (org. nr. 986709509) og Schage Eiendom AS (org. nr. 987566930) erverver felleskontroll over Storebrand Kjøpesenter Holding AS (org. nr. 876734702), Storebrand Kjøpesenter Steen & Strøm AS (org. nr. 976770986), Storebrand Karl Johans gate 16 AS (org. nr. 814213102) og Steen & Strøm Drift AS (org. nr. 963747365)