Wilson Shipowning AS – DFDS Logistics Chartering Departement

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sjøtransporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wilson Shipowning AS (org. nr. 979405510) overtar fraktkontrakter fra DFDS Logistics Chartering Departement (org. nr. 976204034)