Valora Holding Norway AS – Engelschiøn Marwell Hauge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hudpleieprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Valora Holding Norway AS (org. nr. 983350062) kjøper 80 % av aksjene i Engelschiøn Marwell Hauge AS (org. nr. 971003839)