Oslo Bolig og Sparelag ( OBOS ) – Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Boliger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Bolig og Sparelag ( OBOS ) (org. nr. 937052766) fusjonerer med Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag (org. nr. 950288884)