Skandinavisk Mat Invest AS – Holmedal Kantineservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kantinedrift, catering, ferdigmat

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Skandinavisk Mat Invest AS (org.nr. 995976811), oppkjøp av Holmedal Kantineservice AS (org.nr. 946369993)