Inmarsat Solutions Limited – Ship Equip International AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Satelittkommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Inmarsat Solutions Limited (org. nr. 6135635, UK) erverver alle aksjene i Ship Equip International AS (org. nr. 988244198)