ICA Norge AS – ICA Nær Ryen / Andersen & Hildrum Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i ICA Nær Ryen fra Andersen & Hildrum Mat AS (org. nr. 987227044)