ICA Norge AS – Viddefjell Matsenter AS ( ICA Nær Randvik)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i ICA Nær Randvik fra Viddefjell Matsenter AS (org. nr. 985152365)