Scanflex AS – John A Olsen & Sønners Trevarefabrikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av trevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Scanflex AS (org. nr. 940410614) erverver alle aksjene i John A Olsen & Sønners Trevarefabrikk AS (org. nr. 914955777)