Lovisenberg Diakonale Sykehus AS – Oslo Hospital Psykiatriske Sykehus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sykehusdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (org. nr. 965985166) kjøper Oslo Hospital Psykiatriske Sykehus AS (org. nr. 979470681)