Boa Holding AS – Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Båt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Boa Holding AS (org. nr. 989023268) erverver enekontroll over Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS (org. nr. 989714171)