Reitangruppen AS – Nordenfjeldske Travelnet AS / Nordenfjeldske Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reisebyrå og investeringsselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Reitangruppen AS (org. nr. 983506011) erverver enekontroll i Nordenfjeldske Travelnet AS (org. nr. 992758740) og Nordenfjeldske Invest AS (org. nr. 991368158)